Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
Pozycja grupowania:
Rodzaj komunikacji
Jednostka
miary
autobusy
samochody osobowe