Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ścieki odprowadzone do wód lub do ziemi
Pozycja grupowania:
Pochodzenie ścieków
Jednostka
miary
Ogółem
Z procesów produkcyjnych
Chłodnicze
Z odwadniania zakładów górniczych
Pozostałe