Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
Pozycja grupowania:
Ścieki oczyszczane i nieoczyszczane
Jednostka
miary
Ogółem
Oczyszczane
Mechanicznie
Chemicznie
Biologicznie
Z podwyższonym usuwaniem biogenów
Nieoczyszczane