Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Imprezy cykliczne
Pozycja grupowania:
Rodzaj imprezy
Jednostka
miary
Odczyty/prelekcje/spotkania
Imprezy muzyczne/koncerty
Konkursy
Imprezy plenerowe