Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zarejestrowani w poradni/gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy
Pozycja grupowania:
Typy chorób
Pozycja grupowania:
Osoby zarejestrowane, skreślone z ewidencji
Jednostka
miary
OgółemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
OgółemOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
OgółemSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
OgółemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica ogółemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica ogółemOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica ogółemSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica ogółemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica płuc razemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica płuc razemOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica płuc razemSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica płuc razemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznieOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznieSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie z powodu chronicyOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie z powodu chronicyOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie z powodu chronicySkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie z powodu chronicyOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica płuc niepotwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica płuc niepotwierdzona bakteriologicznieOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica płuc niepotwierdzona bakteriologicznieSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica płuc niepotwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica pozapłucna razemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica pozapłucna razemOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica pozapłucna razemSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica pozapłucna razemOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica pozapłucna potwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica pozapłucna potwierdzona bakteriologicznieOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica pozapłucna potwierdzona bakteriologicznieSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica pozapłucna potwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Gruźlica pozapłucna niepotwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Gruźlica pozapłucna niepotwierdzona bakteriologicznieOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Gruźlica pozapłucna niepotwierdzona bakteriologicznieSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Gruźlica pozapłucna niepotwierdzona bakteriologicznieOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania styczność z gruźlicą prątkującąOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania styczność z gruźlicą prątkującąOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania styczność z gruźlicą prątkującąSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania styczność z gruźlicą prątkującąOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania wzmożony OTOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania wzmożony OTOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania wzmożony OTSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania wzmożony OTOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania drobne zmiany włóknisteOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania drobne zmiany włóknisteOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania drobne zmiany włóknisteSkreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym razem
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania drobne zmiany włóknisteOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku sprawozdawczego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania inne kliniczne/społeczneOsoby zarejestrowane, stan w dniu 31.12 roku ubiegłego
Osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania inne kliniczne/społeczneOsoby nowo zarejestrowane w roku sprawozdawczym
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia