Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsca opieki dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
Pozycja grupowania:
Opieka długoterminowa
Jednostka
miary
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy /5160/
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci /5161/
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny /5162/
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży /5163/
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy /5170/
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży /5171/
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny /5172/
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dziecii młodzieży /5173/
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/
Hospcjum stacjonarne /5180/
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/