Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pacjenci opieki domowej realizowanej przez stacjonarne zakłady opieki długoterminowej
Pozycja grupowania:
Długoterminowa opieka domowa
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
w tym dzieci i młodzieżOgółem
w tym dzieci i młodzieżNieokreślona lub nieznana
w tym dzieci i młodzieżMężczyźni
w tym dzieci i młodzieżKobiety
Objęci opieką domową ogółemOgółem
Objęci opieką domową ogółemNieokreślona lub nieznana
Objęci opieką domową ogółemMężczyźni
Objęci opieką domową ogółemKobiety