Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łóżka/miejsca w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
Pozycja grupowania:
Opieka długoterminowa
Pozycja grupowania:
Opieka długoterminowa stacjonarna
Jednostka
miary
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Miejsca stan w dniu 31.12
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Miejsca stan w dniu 31.12
Hospcjum stacjonarne /5180/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Hospcjum stacjonarne /5180/Miejsca stan w dniu 31.12
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dziecii młodzieży /5173/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dziecii młodzieży /5173/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny /5172/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny /5172/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży /5171/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży /5171/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy /5170/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy /5170/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży /5163/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży /5163/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny /5162/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny /5162/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci /5161/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci /5161/Miejsca stan w dniu 31.12
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy /5160/Średnia liczba miejsc w ciągu roku
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy /5160/Miejsca stan w dniu 31.12