Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze ze specjalizacją I stopień
Pozycja grupowania:
Specjalizacje lekarzy I stopnia
Jednostka
miary
Innych nie wymienionych wyżej
Transfuzjologii
Toksykologii
Rehabilitacji medycznej
Radiodiagnostyki
Psychiatrii dzieci i młodzieży
Psychiatrii
Położnictwa i ginekologii
Pediatrii
Patomorfologii
Medycyny społecznej
Medycyny sądowej
Medycyny przemysłowej
Medycyny pracy
Medycyny ogólnej
Medycyny nuklearnej
Medycyny kolejowej
Ortopedii i traumatologii
Okulistyki
Neurologii
Neurochirurgii
Mikrobiologii lekarskiej
Higieny i epidemiologii
Farmakologii
Diagnostyki laboratoryjnej
Dermatologii i wenerologii
Chorób zakaźnych
Chorób wewnętrznych
Chorób płuc
Chirurgii szczękowej
Chirurgii dziecięcej
Chirurgii ogólnej
Anestezjologii i intensywnej terapii
Razem