Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze dentyści ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje lekarzy dentystów
Pozycja grupowania:
Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - razem
Jednostka
miary
Organizacji ochrony zdrowiarazem
Stomatologii zachowawczejrazem
Zdrowie publicznerazem
Epidemiologiarazem
Stomatologia zachowawcza z endodoncjąrazem
Stomatologii dziecięcejrazem
Protetyki stomatologicznejrazem
Paradontologiirazem
Periodontologiirazem
Ortodoncjirazem
Chirurgii szczękowejrazem
Chirurgii szczękowo-twarzowejrazem
Chirurgii stomatologicznejrazem
Razemrazem