Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze dentyści ze specjalizacją I stopień
Pozycja grupowania:
Specjalizacje lekarzy dentystów I stopnia
Jednostka
miary
Innej nie wymienionej wyżej
Medycyny społecznej
Stomatologii ogólnej
Stomatologii dziecięcej
Chirurgii stomatologicznej
Lekarze dentyści ze specjalizacją I stopnia razem