Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgniarki ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje pielęgniarek
Pozycja grupowania:
Pracujący ze specjalizacją - ogółem - z wykształceniem wyższym
Jednostka
miary
Organizacji i zarządzaniaogółem
Organizacji i zarządzaniaz wykształceniem wyższym
Epidemiologicznegoogółem
Epidemiologicznegoz wykształceniem wyższym
Nefrologicznego z dializoterapiąogółem
Nefrologicznego z dializoterapiąz wykształceniem wyższym
Transplantacyjnegoogółem
Transplantacyjnegoz wykształceniem wyższym
Internistycznegoogółem
Internistycznegoz wykształceniem wyższym
Neonatologicznegoogółem
Neonatologicznegoz wykształceniem wyższym
Pomocy zdrowia i edukacji zdrowotnejogółem
Pomocy zdrowia i edukacji zdrowotnejz wykształceniem wyższym
Ratunkowegoogółem
Ratunkowegoz wykształceniem wyższym
Opieki paliatywnejogółem
Opieki paliatywnejz wykształceniem wyższym
Neurologicznegoogółem
Neurologicznegoz wykształceniem wyższym
Opieki długoterminowejogółem
Opieki długoterminowejz wykształceniem wyższym
Psychiatrycznegoogółem
Psychiatrycznegoz wykształceniem wyższym
Onkologicznegoogółem
Onkologicznegoz wykształceniem wyższym
Anestezjologicznego i intensywnej opiekiogółem
Anestezjologicznego i intensywnej opiekiz wykształceniem wyższym
Operacyjnegoogółem
Operacyjnegoz wykształceniem wyższym
Chirurgicznegoogółem
Chirurgicznegoz wykształceniem wyższym
Pediatrycznegoogółem
Pediatrycznegoz wykształceniem wyższym
Nefrologicznegoogółem
Nefrologicznegoz wykształceniem wyższym
Diabetologicznegoogółem
Diabetologicznegoz wykształceniem wyższym
Kardiologicznegoogółem
Kardiologicznegoz wykształceniem wyższym
Geriatrycznegoogółem
Geriatrycznegoz wykształceniem wyższym
Zachowawczegoogółem
Zachowawczegoz wykształceniem wyższym
Środowiska nauczania i wychowaniaogółem
Środowiska nauczania i wychowaniaz wykształceniem wyższym
W ochronie zdrowiaogółem
W ochronie zdrowiaz wykształceniem wyższym
Rodzinnegoogółem
Rodzinnegoz wykształceniem wyższym
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia