Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Diagności laboratoryjni ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych
Jednostka
miary
ogółem
laboratoryjna diagnostyka
laboratoryjna genetyka kliniczna
laboratoryjna immunologia medyczna
mikrobiologia medyczna
laboratoryjna transfuzjologia medyczna
laboratoryjna toksykologia medyczna
zdrowie publiczne
zdrowie środowiskowe
laboratoryjna hematologia medyczna
cytomorfologia medyczna
laboratoryjna parazytologia medyczna
epidemiologia
laboratoryjna genetyka sądowa
laboratoryjna toksykologia sądowa