Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pacjenci opieki dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
Pozycja grupowania:
podmioty\oddziały
Pozycja grupowania:
Objęci długoterminową opieką dzienną
Pozycja grupowania:
płeć
Jednostka
miary
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy /5160/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy /5160/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy /5160/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy /5160/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci /5161/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci /5161/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci /5161/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci /5161/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny /5162/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny /5162/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny /5162/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny /5162/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży /5163/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży /5163/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży /5163/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży /5163/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy /5170/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy /5170/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy /5170/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy /5170/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży /5171/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży /5171/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży /5171/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży /5171/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny /5172/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny /5172/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny /5172/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny /5172/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dziecii młodzieży /5173/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dziecii młodzieży /5173/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dziecii młodzieży /5173/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny dla dziecii młodzieży /5173/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Osobodni pobytuOgółem
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Osobodni pobytuKobiety
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/Osobodni pobytuOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/Osobodni pobytuKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Osobodni pobytuOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Osobodni pobytuKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Liczba pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Osobodni pobytuOgółem
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Osobodni pobytuKobiety
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia