Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pacjenci opieki stacjonarnej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
Pozycja grupowania:
podmioty\oddziały
Pozycja grupowania:
Pacjenci długoterminowej opieki stacjonarnej
Pozycja grupowania:
płeć
Jednostka
miary
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Osobodni pobytuOgółem
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Osobodni pobytuKobiety
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/ZmarliOgółem
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/ZmarliKobiety
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/WypisaniOgółem
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/WypisaniKobiety
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/PrzybyłoOgółem
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/PrzybyłoKobiety
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuOgółem
Zakład/oddział dzienny - opiekuńczo leczniczy psychiatryczny /5272/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Osobodni pobytuOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Osobodni pobytuKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/ZmarliOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/ZmarliKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/WypisaniOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/WypisaniKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/PrzybyłoOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/PrzybyłoKobiety
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuOgółem
Podmiot oddział dzienny pielęgnacyjno opiekuńczy psychiatryczny /5260/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Osobodni pobytuOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Osobodni pobytuKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/ZmarliOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/ZmarliKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/WypisaniOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/WypisaniKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/PrzybyłoOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/PrzybyłoKobiety
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuOgółem
Oddział opieki paliatywnej /5182-5183/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/Osobodni pobytuOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/Osobodni pobytuKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/Liczba objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczegoKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/ZmarliOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/ZmarliKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/WypisaniOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/WypisaniKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/PrzybyłoOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/PrzybyłoKobiety
Hospcjum stacjonarne /5180/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuOgółem
Hospcjum stacjonarne /5180/Liczba pacjentów w dniu 31.12 poprzedniego rokuKobiety
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Osobodni pobytuOgółem
Hospcjum stacjonarne dla dzieci /5181/Osobodni pobytuKobiety
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia