Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura wieku przebywających w dniu 31 grudnia
Pozycja grupowania:
przebywający w dniu 31.12
Pozycja grupowania:
Przebywający wg rodzaju opieki
Pozycja grupowania:
płeć
Jednostka
miary
z liczby ogółem nie opuszczający łóżekopieki stacjonarnejOgółem
z liczby ogółem nie opuszczający łóżekopieki stacjonarnejKobiety
z liczby ogółem nie opuszczający łóżekopieki domowejOgółem
z liczby ogółem nie opuszczający łóżekopieki domowejKobiety
w tym w wieku lat 80 i więcejopieki stacjonarnejOgółem
w tym w wieku lat 80 i więcejopieki stacjonarnejKobiety
w tym w wieku lat 80 i więcejopieki domowejOgółem
w tym w wieku lat 80 i więcejopieki domowejKobiety
w tym w wieku lat 75-79opieki stacjonarnejOgółem
w tym w wieku lat 75-79opieki stacjonarnejKobiety
w tym w wieku lat 75-79opieki domowejOgółem
w tym w wieku lat 75-79opieki domowejKobiety
w tym w wieku lat 65-74opieki stacjonarnejOgółem
w tym w wieku lat 65-74opieki stacjonarnejKobiety
w tym w wieku lat 65-74opieki domowejOgółem
w tym w wieku lat 65-74opieki domowejKobiety
w tym w wieku lat 61-64opieki stacjonarnejOgółem
w tym w wieku lat 61-64opieki stacjonarnejKobiety
w tym w wieku lat 61-64opieki domowejOgółem
w tym w wieku lat 61-64opieki domowejKobiety
w tym w wieku lat 41-60opieki stacjonarnejOgółem
w tym w wieku lat 41-60opieki stacjonarnejKobiety
w tym w wieku lat 41-60opieki domowejOgółem
w tym w wieku lat 41-60opieki domowejKobiety
w tym w wieku lat 19-40opieki stacjonarnejOgółem
w tym w wieku lat 19-40opieki stacjonarnejKobiety
w tym w wieku lat 19-40opieki domowejOgółem
w tym w wieku lat 19-40opieki domowejKobiety
w tym w wieku do lat 18opieki stacjonarnejOgółem
w tym w wieku do lat 18opieki stacjonarnejKobiety
w tym w wieku do lat 18opieki domowejOgółem
w tym w wieku do lat 18opieki domowejKobiety
Liczba pacjentów w dniu 31.12 ogółemopieki stacjonarnejOgółem
Liczba pacjentów w dniu 31.12 ogółemopieki stacjonarnejKobiety
Liczba pacjentów w dniu 31.12 ogółemopieki domowejOgółem
Liczba pacjentów w dniu 31.12 ogółemopieki domowejKobiety