Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stanowiska zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
Pozycja grupowania:
stamowisko
Pozycja grupowania:
stanowiska
Jednostka
miary
Liczba zajętych stanowisk dotyczących innych spraw PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących innych spraw PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących innych spraw PGISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących innych spraw PGISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących innych spraw PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących innych spraw PPISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania PGISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania PGISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, w tym wobec dopuszczenia do użytkowania PPISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego PGISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego PGISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego PPISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą PGISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą PGISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą PPISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w zakresie warunków technicznych PPISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznychw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznychOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy PPISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko opiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko PPISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko uzgodnienie dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko uzgodnienie dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko uzgodnienie dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środwowisko uzgodnienie dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPISOgółem
Ogółemw tym negatywnie
OgółemOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych PWISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych PWISOgółem
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych PGISw tym negatywnie
Liczba zajętych stanowisk dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych PGISOgółem
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia