Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Graniczna kontrola sanitarna żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Pozycja grupowania:
miejsce
Pozycja grupowania:
ewidencja kontroli
Jednostka
miary
Zakład eksporteraLiczba kontroli
Zakład eksporteraLiczba ocenionych partii żywności materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Zakład eksporteraLiczba ocenionych partii materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Zakład eksporteraLiczba sporządzonych protokołów
Zakład eksporteraLiczba wydanych świadectw razem
Zakład eksporteraLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności spełniających wymagania i dopuszczonych do obrotu
Zakład eksporteraLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności przeznaczonych do innych krajów (tranzyt)
Zakład eksporteraLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności nie spełniających wymagań
Zakład eksporteraLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością spełniających wymagania i dopuszczonych do obrotu
Zakład eksporteraLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością przeznaczonych do innych krajów (tranzyt)
Zakład eksporteraLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością nie spełniających wymagań
Zakład eksporteraLiczba próbek pobranych razem
Zakład eksporteraLiczba próbek pobranych żywności
Zakład eksporteraLiczba próbek pobranych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Zakład eksporteraLiczba próbek zdyskwalifikowanych razem
Zakład eksporteraLiczba próbek zdyskwalifikowanych żywności
Zakład eksporteraLiczba próbek zdyskwalifikowanych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Zakład eksporteraLiczba decyzji administracyjnych opłatowych
Zakład eksporteraLiczba decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzania do obrotu
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba kontroli
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba ocenionych partii żywności materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba ocenionych partii materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba sporządzonych protokołów
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba wydanych świadectw razem
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności spełniających wymagania i dopuszczonych do obrotu
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności przeznaczonych do innych krajów (tranzyt)
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności nie spełniających wymagań
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością spełniających wymagania i dopuszczonych do obrotu
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością przeznaczonych do innych krajów (tranzyt)
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością nie spełniających wymagań
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba próbek pobranych razem
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba próbek pobranych żywności
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba próbek pobranych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba próbek zdyskwalifikowanych razem
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba próbek zdyskwalifikowanych żywności
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba próbek zdyskwalifikowanych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba decyzji administracyjnych opłatowych
Miejsca docelowego przeznaczenia towaruLiczba decyzji administracyjnych zakazujących wprowadzania do obrotu
Składy celneLiczba kontroli
Składy celneLiczba ocenionych partii żywności materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Składy celneLiczba ocenionych partii materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Składy celneLiczba sporządzonych protokołów
Składy celneLiczba wydanych świadectw razem
Składy celneLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności spełniających wymagania i dopuszczonych do obrotu
Składy celneLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności przeznaczonych do innych krajów (tranzyt)
Składy celneLiczba wydanych świadectw w tym dla żywności nie spełniających wymagań
Składy celneLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością spełniających wymagania i dopuszczonych do obrotu
Składy celneLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością przeznaczonych do innych krajów (tranzyt)
Składy celneLiczba wydanych świadectw dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością nie spełniających wymagań
Składy celneLiczba próbek pobranych razem
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia