Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie pracowników
Pozycja grupowania:
jednostka
Pozycja grupowania:
wykształcenie
Jednostka
miary
WSSEwykształcenie - specjalizacja/podyplomowe
WSSEwykształcenie - wyższe
WSSEwykształcenie - średnie
WSSEOgółem
PSSEwykształcenie - specjalizacja/podyplomowe
PSSEwykształcenie - wyższe
PSSEwykształcenie - średnie
PSSEOgółem
Ogółemwykształcenie - specjalizacja/podyplomowe
Ogółemwykształcenie - wyższe
Ogółemwykształcenie - średnie
OgółemOgółem