Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy przejęte od państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych
Pozycja grupowania:
sprawy
Jednostka
miary
Ogółem
w tym negatywnie