Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wody zasolone
Pozycja grupowania:
Gospodarowanie wodami zasolonymi
Jednostka
miary
Ogółem
Odprowadzone do wód
Zagospodarowane
Metodami utylizacji termicznej
Metodami wtłaczania do górotworu
Metodami recyrkulacji
Metodami innymi