Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczenie przyrostu długu SP
Pozycja grupowania:
Układ sprawozdania
Jednostka
miary
zgodnie z układem wypracowanym wspólnie z MF/ZUS/BGK