Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochód osoby
Pozycja grupowania:
Typ dochodu
Jednostka
miary
Dochód nieopodatkowany
Ryczałt
Dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27,30b, 30c, 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych