Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Oczyszczalnie ścieków
Pozycja grupowania:
Rodzaj oczyszczalni ścieków
Jednostka
miary
Oczyszczalnia mechaniczna
Oczyszczalnia chemiczna
Oczyszczalnia biologiczna
Oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów