Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
Pozycja grupowania:
zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę
Jednostka
miary
zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę