Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie paliwa na wsad
Pozycja grupowania:
Odnawialne nośniki energii
Pozycja grupowania:
Rodzaje instalacji spalania paliw-G02o
Jednostka
miary
Biogaz z wysypisk odpadów {dam3}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz z wysypisk odpadów {dam3}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz z oczyszczalni ścieków {dam3}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz z oczyszczalni ścieków {dam3}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz pozostały {dam3}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz pozostały {dam3}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz rolniczy {dam3}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz rolniczy {dam3}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - uprawy energetyczne {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - uprawy energetyczne {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwa {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - odpady z rolnictwa {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa ciekłe(biopłyny) zużywane do celów energetycznych {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa ciekłe(biopłyny) zużywane do celów energetycznych {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe - pozostałe paliwa stałe z biomasy {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe – biomasa leśna {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe – biomasa leśna {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biogaz z procesów termicznych {dam3}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biogaz z procesów termicznych {dam3}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe – odpady zwierzęce {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe – odpady zwierzęce {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe – ług powarzelny {t}Elektrociepłownie-instalacje jednopaliwowe
Biopaliwa stałe – ług powarzelny {t}Ciepłownie - instalacje jednopaliwowe