Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Stopień niepełnosprawności
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych bedących w ewidencji PUP jako bezrobotni
Jednostka
miary
znaczny lub umiarkowanyosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
znaczny lub umiarkowanyzarejestrowani po raz kolejny
znaczny lub umiarkowanyjako osoba niepełnosprawna
znaczny lub umiarkowanydługotrwale
znaczny lub umiarkowanypoprzednio pracujący
znaczny lub umiarkowanydo momentu zarejestrowania się
znaczny lub umiarkowanyw zakładzie pracy chronionej
znaczny lub umiarkowanyzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
znaczny lub umiarkowanyzamieszkali na wsi
znaczny lub umiarkowanyposiadający gospodarstwo rolne
znaczny lub umiarkowanybez kwalifikacji zawodowych
znaczny lub umiarkowanybez doświadczenia zawodowego
znaczny lub umiarkowanypo stażu
znaczny lub umiarkowanypo pracach interwencyjnych
znaczny lub umiarkowanypo robotach publicznych
znaczny lub umiarkowanypo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
znaczny lub umiarkowanypo szkoleniu
znaczny lub umiarkowanypo pracach społecznie użytecznych
znaczny lub umiarkowanyosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
znaczny lub umiarkowanypobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
znaczny lub umiarkowanykorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
znaczny lub umiarkowanyposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
znaczny lub umiarkowanyposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
schorzenia specjalneosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
schorzenia specjalnezarejestrowani po raz kolejny
schorzenia specjalnejako osoba niepełnosprawna
schorzenia specjalnedługotrwale
schorzenia specjalnepoprzednio pracujący
schorzenia specjalnedo momentu zarejestrowania się
schorzenia specjalnew zakładzie pracy chronionej
schorzenia specjalnezwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
schorzenia specjalnezamieszkali na wsi
schorzenia specjalneposiadający gospodarstwo rolne
schorzenia specjalnebez kwalifikacji zawodowych
schorzenia specjalnebez doświadczenia zawodowego
schorzenia specjalnepo stażu
schorzenia specjalnepo pracach interwencyjnych
schorzenia specjalnepo robotach publicznych
schorzenia specjalnepo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
schorzenia specjalnepo szkoleniu
schorzenia specjalnepo pracach społecznie użytecznych
schorzenia specjalneosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
schorzenia specjalnepobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
schorzenia specjalnekorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
schorzenia specjalneposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
schorzenia specjalneposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia