Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia upraw
Pozycja grupowania:
Uprawa grzybów jadalnych
Jednostka
miary
Grzyby jadalne
Pieczarki