Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory ziemiopłodów
Pozycja grupowania:
Uprawa grzybów jadalnych
Jednostka
miary
Grzyby jadalne
Pieczarki