Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze dentyści ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje lekarzy dentystów
Pozycja grupowania:
Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - specjalności uzyskane nowym trybem
Jednostka
miary
Razemspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Chirurgii stomatologicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Chirurgii szczękowo-twarzowejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Ortodoncjispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Periodontologiispecjalności uzyskane "nowym trybem"
Protetyki stomatologicznejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Stomatologii dziecięcejspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Stomatologia zachowawcza z endodoncjąspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Epidemiologiaspecjalności uzyskane "nowym trybem"
Zdrowie publicznespecjalności uzyskane "nowym trybem"