Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgniarki ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje pielęgniarek
Pozycja grupowania:
Pracujący ze specjalizacją - ze specjalizacją
Jednostka
miary
Internistycznegoze specjalizacją
Neonatologicznegoze specjalizacją
Pomocy zdrowia i edukacji zdrowotnejze specjalizacją
Ratunkowegoze specjalizacją
Opieki paliatywnejze specjalizacją
Neurologicznegoze specjalizacją
Opieki długoterminowejze specjalizacją
Psychiatrycznegoze specjalizacją
Onkologicznegoze specjalizacją
Anestezjologicznego i intensywnej opiekize specjalizacją
Operacyjnegoze specjalizacją
Chirurgicznegoze specjalizacją
Pediatrycznegoze specjalizacją
Nefrologicznegoze specjalizacją
Diabetologicznegoze specjalizacją
Kardiologicznegoze specjalizacją
Geriatrycznegoze specjalizacją
Zachowawczegoze specjalizacją
Środowiska nauczania i wychowaniaze specjalizacją
W ochronie zdrowiaze specjalizacją
Rodzinnegoze specjalizacją
Razemze specjalizacją
Epidemiologicznegoze specjalizacją
Organizacji i zarządzaniaze specjalizacją