Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgniarki ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje pielęgniarek
Pozycja grupowania:
Pracujący ze specjalizacją - z ukończonym kursem
Jednostka
miary
Razemz ukończonym kursem
Rodzinnegoz ukończonym kursem
W ochronie zdrowiaz ukończonym kursem
Środowiska nauczania i wychowaniaz ukończonym kursem
Zachowawczegoz ukończonym kursem
Geriatrycznegoz ukończonym kursem
Kardiologicznegoz ukończonym kursem
Diabetologicznegoz ukończonym kursem
Pediatrycznegoz ukończonym kursem
Chirurgicznegoz ukończonym kursem
Operacyjnegoz ukończonym kursem
Anestezjologicznego i intensywnej opiekiz ukończonym kursem
Onkologicznegoz ukończonym kursem
Psychiatrycznegoz ukończonym kursem
Opieki długoterminowejz ukończonym kursem
Neurologicznegoz ukończonym kursem
Opieki paliatywnejz ukończonym kursem
Ratunkowegoz ukończonym kursem
Pomocy zdrowia i edukacji zdrowotnejz ukończonym kursem
Neonatologicznegoz ukończonym kursem
Internistycznegoz ukończonym kursem
Transplantacyjnegoz ukończonym kursem
Nefrologicznego z dializoterapiąz ukończonym kursem
Epidemiologicznegoz ukończonym kursem
Organizacji i zarządzaniaz ukończonym kursem