Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pielęgniarki ze specjalizacją I i II stopień
Pozycja grupowania:
Specjalizacje pielęgniarek II stopień
Pozycja grupowania:
Liczba osób ze specjalizacją II stopnia
Jednostka
miary
II stopieńOgółem
II stopieńOrganizacji pomocy społecznej
II stopieńOrganizacji ochrony zdrowia
II stopieńinne