Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Położne ze specjalizacją
Pozycja grupowania:
Specjalizacje położnych
Pozycja grupowania:
Pracujący ze specjalizacją - ze specjalizacją
Jednostka
miary
ogółemze specjalizacją
Rodzinnegoze specjalizacją
Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnejze specjalizacją
Ginekologicznegoze specjalizacją
Położniczegoze specjalizacją
Neonatologicznegoze specjalizacją
Epidemiologicznegoze specjalizacją
Organizacji i zarządzaniaze specjalizacją
Ginekologiczno-położniczegoze specjalizacją