Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi recyklingu
Pozycja grupowania:
rodzaje produktów i opakowań
Jednostka
miary
opony bieżnikowane
opony używane
opony nowe pneumatyczne
Opony
oleje smarowe przepracowane poddane regeneracji
Oleje
opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)
opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami
opakowania ze stali, w tym blachy stalowej
opakowania z aluminium
opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania