Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gospodarstwa ekologiczne z certyfikatem
Pozycja grupowania:
Polska, województwa
Jednostka
miary
Polska
Województwa