Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres gospodarstwa rolnego.
Pozycja grupowania:
Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Jednostka
miary
Siedziba gospodarstwa rolnego
Siedziba użytkownika gospodarstwa rolnego