Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady komunalne zmieszane przeznaczone do przetworzenia
Pozycja grupowania:
Wstępne przetwarzanie odpadów komunalnych
Pozycja grupowania:
Kierunki zagospodarowania odpaów komunalnych
Pozycja grupowania:
Straty procesowe
Jednostka
miary
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieOgółemRazem ze stratami procesowymi
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieOgółemStraty procesowe
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieRecykling/odzyskRazem ze stratami procesowymi
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieRecykling/odzyskStraty procesowe
mechaniczno-biologiczne przetwarzaniePrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiRazem ze stratami procesowymi
mechaniczno-biologiczne przetwarzaniePrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiStraty procesowe
mechaniczno-biologiczne przetwarzaniePrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiRazem ze stratami procesowymi
mechaniczno-biologiczne przetwarzaniePrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiStraty procesowe
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieSkładowanieRazem ze stratami procesowymi
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieSkładowanieStraty procesowe
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieInny proces końcowego przetwarzaniaRazem ze stratami procesowymi
mechaniczno-biologiczne przetwarzanieInny proces końcowego przetwarzaniaStraty procesowe
inne procesy wstępnego przetwarzaniaOgółemRazem ze stratami procesowymi
inne procesy wstępnego przetwarzaniaOgółemStraty procesowe
inne procesy wstępnego przetwarzaniaRecykling/odzyskRazem ze stratami procesowymi
inne procesy wstępnego przetwarzaniaRecykling/odzyskStraty procesowe
inne procesy wstępnego przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiRazem ze stratami procesowymi
inne procesy wstępnego przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiStraty procesowe
inne procesy wstępnego przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiRazem ze stratami procesowymi
inne procesy wstępnego przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiStraty procesowe
inne procesy wstępnego przetwarzaniaSkładowanieRazem ze stratami procesowymi
inne procesy wstępnego przetwarzaniaSkładowanieStraty procesowe
inne procesy wstępnego przetwarzaniaInny proces końcowego przetwarzaniaRazem ze stratami procesowymi
inne procesy wstępnego przetwarzaniaInny proces końcowego przetwarzaniaStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaOgółemRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaOgółemStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaRecykling/odzyskRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaRecykling/odzyskStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaPrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaSkładowanieRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaSkładowanieStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaInny proces końcowego przetwarzaniaRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzaniaInny proces końcowego przetwarzaniaStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieOgółemRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieOgółemStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieRecykling/odzyskRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieRecykling/odzyskStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowaniePrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowaniePrzekształcanie termiczne bez odzysku energiiStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowaniePrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowaniePrzekształcanie termiczne z odzyskiem energiiStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieSkładowanieRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieSkładowanieStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieInny proces końcowego przetwarzaniaRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - unieszkodliwianie przez składowanieInny proces końcowego przetwarzaniaStraty procesowe
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - przekształcanie termiczneOgółemRazem ze stratami procesowymi
przetwarzanie bez wcześniejszego poddania odpadów wstępnym procesom przetwarzania - przekształcanie termiczneOgółemStraty procesowe
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia