Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Stopień niepełnosprawności
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Jednostka
miary
znacznyOgółem
znacznydo 1 miesiąca
znaczny1-3 miesiące
znaczny3-6 miesięcy
znacznyod 6 do 12 miesięcy
znaczny12-24 miesięcy
znacznypowyżej 24 miesięcy
umiarkowanyOgółem
umiarkowanydo 1 miesiąca
umiarkowany1-3 miesiące
umiarkowany3-6 miesięcy
umiarkowanyod 6 do 12 miesięcy
umiarkowany12-24 miesięcy
umiarkowanypowyżej 24 miesięcy
lekkiOgółem
lekkido 1 miesiąca
lekki1-3 miesiące
lekki3-6 miesięcy
lekkiod 6 do 12 miesięcy
lekki12-24 miesięcy
lekkipowyżej 24 miesięcy