Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna