Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna