Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia (koszty działalności)
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna