Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna