Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia osobowe
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna