Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna