Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna