Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus
Pozycja grupowania:
Polska i regiony NUTS 2016
Jednostka
miary
Kraj
Regiony