Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Przyczyna niepełnosprawności MRPiPS-07 (będący w ewidencji)
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Jednostka
miary
Upośledzenie umysłoweOgółem
Upośledzenie umysłowedo 1 miesiąca
Upośledzenie umysłowe1-3 miesiące
Upośledzenie umysłowe3-6 miesięcy
Upośledzenie umysłoweod 6 do 12 miesięcy
Upośledzenie umysłowe12-24 miesięcy
Upośledzenie umysłowepowyżej 24 miesięcy
Choroby psychiczneOgółem
Choroby psychicznedo 1 miesiąca
Choroby psychiczne1-3 miesiące
Choroby psychiczne3-6 miesięcy
Choroby psychiczneod 6 do 12 miesięcy
Choroby psychiczne12-24 miesięcy
Choroby psychicznepowyżej 24 miesięcy
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchuOgółem
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchudo 1 miesiąca
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu1-3 miesiące
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu3-6 miesięcy
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchuod 6 do 12 miesięcy
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu12-24 miesięcy
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchupowyżej 24 miesięcy
Całościowe zaburzenia rozwojoweOgółem
Całościowe zaburzenia rozwojowedo 1 miesiąca
Całościowe zaburzenia rozwojowe1-3 miesiące
Całościowe zaburzenia rozwojowe3-6 miesięcy
Całościowe zaburzenia rozwojoweod 6 do 12 miesięcy
Całościowe zaburzenia rozwojowe12-24 miesięcy
Całościowe zaburzenia rozwojowepowyżej 24 miesięcy
Choroby narządu wzrokuOgółem
Choroby narządu wzrokudo 1 miesiąca
Choroby narządu wzroku1-3 miesiące
Choroby narządu wzroku3-6 miesięcy
Choroby narządu wzrokuod 6 do 12 miesięcy
Choroby narządu wzroku12-24 miesięcy
Choroby narządu wzrokupowyżej 24 miesięcy
Upośledzenia narządu ruchuOgółem
Upośledzenia narządu ruchudo 1 miesiąca
Upośledzenia narządu ruchu1-3 miesiące
Upośledzenia narządu ruchu3-6 miesięcy
Upośledzenia narządu ruchuod 6 do 12 miesięcy
Upośledzenia narządu ruchu12-24 miesięcy
Upośledzenia narządu ruchupowyżej 24 miesięcy
EpilepsjaOgółem
Epilepsjado 1 miesiąca
Epilepsja1-3 miesiące
Epilepsja3-6 miesięcy
Epilepsjaod 6 do 12 miesięcy
Epilepsja12-24 miesięcy
Epilepsjapowyżej 24 miesięcy
Choroby układu oddechowego i krażeniaOgółem
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia