Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby objęte systemem emerytalno-rentowym (czynne zawodowo)
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Miesięczne wynagrodzenie
Pozycja grupowania:
Staż pracy
Jednostka
miary
Mężczyźnimiesięczne wynagrodzeniestaż pracy osoby czynnej zawodowo w miesiącach
Kobietymiesięczne wynagrodzeniestaż pracy osoby czynnej zawodowo w miesiącach