Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Staż pracy
Pozycja grupowania:
Miesięczne wynagrodzenie
Pozycja grupowania:
Wysokość świadczenia
Jednostka
miary
Mężczyźnistaż pracy w miesiącach w momencie przejście na emeryturęwysokość ostatniego wynagrodzenia przed przejściem na emeryturęwysokość świadczenia
Kobietystaż pracy w miesiącach w momencie przejście na emeryturęwysokość ostatniego wynagrodzenia przed przejściem na emeryturęwysokość świadczenia